صفحه اصلی
 
از آنجائيكه آزمايشگاه شيرين عسل به عنوان زير مجموعه شركت صنايع غذايي شيرين عسل به طور مستقل ، در راستاي ارائه خدمات آزمايشگاهي فعاليت مي نمايد ، مديريت عامل اين شركت بدين وسيله اعلام مي دارد كه هيچ گونه دخل و تصرفي در نتايج آزمون نداشته ، منافع كاركنان آزمايشگاه مستقل از منافع شركت بوده و كاركنان تحت هيچ گونه فشار داخلي و يا خارجي كه اثر نامطلوب بر كيفيت آزمايشگاه دارد نمي باشند . همچنين مديريت عامل اين شركت متعهد مي گردد كليه منابع و امكانات لازم را مطابق با الزامات ISO / IEC ...   ادامه ...  
 
 
ISO / IEC 17025 استانداردي است كه در سال 1999 تدوين شده است و بر بهبود مستمر تاكيد دارد. هدف اصلي آن كنترل فعاليت آزمايشگاههاي آزمون و كاليبراسيون از دو منظر كيفي و فني است. مهمترين دستاورد انطباق يك آزمايشگاه با اين استاندارد، اطمينان از صحت نتايج آزمون مربوطه است. به همين دليل ...   ادامه ...  
 
همزمان با تأسيس شركت شيرين عسل در سال 1371 آزمايشگاه شيرين عسل نيز فعاليت خود را در زمينه تست كيفيتي محصولات توليدي اين شركت آغاز كرده و در سال 1383 با تجهيز آزمايشگاه به انواع وسايل و تجهيزات به روز مورد نياز جهت انواع آزمون هاي مختلف فرآورده هاي غذايي و نيز با بهره گيري از پرسنل مجرب به يكي از آزمايشگاه هاي مطرح در صنعت غذا مبدل گرديده است . لذا مديريت ارشد شركت شيرين عسل بر آن شده است تا با پياده سازي استاندارد ISO/IEC17025:2005 گام مؤثرتري به عنوان آزمايشگاه تائيد صلاحيت شده و مرجع جهت تست و آزمون فرآورده هاي غذايي در كشور بردارد ...   ادامه ...  
 
1ـ مديريت آزمايشگاه شيرين عسل خود را نسبت به اعمال رويه حرفه اي خوب و ارائه خدمات آزمون با كيفيت از طريق بهره گيري ... ادامه  
 : نوع مشتری
نام کاربری: 
   : کلمه عبور
 
© 2012 ShirinAsal Food Industrial Group IT Center.All Right Reserved