صفحه اصلی  
خط مشی کیفیت آزمایشگاه
   

 1ـ مديريت آزمايشگاه شيرين عسل خود را نسبت به اعمال رويه حرفه اي خوب و ارائه خدمات آزمون با كيفيت از طريق بهره گيري از نيروي انساني مجرب و تجهيزات مناسب به مشتريان متعهد مي داند .

 

2- كليه خدمات آزمون ذكر شده در دامنه كاربرد نظامنامه كيفيت بر اساس استانداردهاي بين المللي و ملي ذكر شده  در بند مراجع نظامنامه كيفيت صورت مي پذيرد. 

 

3- كليه كاركنان مرتبط با فعاليت هاي آزمون در آزمايشگاه شيرين عسل بايد با مستندات ، خط مشي ها و روش هاي اجرايي مربوطه آشنا بوده و آن ها را در كارهاي خود اعمال نمايند.

 


4- مديريت آزمايشگاه شيرين عسل خود را نسبت به برآورده كردن الزامات استاندارد
ISO / IEC 17025 و بهبود اثر بخشي سيستم مديريت آزمايشگاه متعهد مي داند .  


اهداف كيفيت

 

1- مهمترين هدف ما جلب رضايت مشتريان از طريق ارائه خدمات آزمايشگاهي در حداقل زمان ، به صورت دقيق و مطابق با نيازمندي هاي  مشتريان مي باشد.

 

2- افزايش تنوع خدمات آزمون از طريق مجهز نمودن آزمايشگاه به سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري جديد.

 

3- ارتقاء سطح تكنولوژي مورد استفاده در آزمايشگاه از طريق تأمين تجهيزات به روز از منابع معتبر جهاني.

 

4- بالا بردن سطح علمي و توان تخصصي كاركنان آزمايشگاه از طريق برنامه ريزي جهت برگزاري كلاس هاي آموزشي و دوره هاي عملي.

 

با توجه به اينكه مهمترين سرمايه ما كاركنان آزمايشگاه مي باشند ، اصل و اساس پيشرفت ما بر پايه پیشرفت علمی و تعالی شغلی و آن ها استوار مي باشد.

 

 

 
 

 

 
 
 
© 2012 ShirinAsal Food Industrial Group IT Center.All Right Reserved